• فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   31پزشکی قانونی شهرستان فیروزکوهتهران / فیروزکوهکد مرکز: 1127مرکز ناظر: تهرانمسئول مرکز: دکتر مصطفی مرادی نسبآدرس: آدرس: فیروزکوه ــ خیابان تختی سه راه تختی
   کد پستی: 3981736311تلفن: 76442430
   - 021
   نمابر: 76442430
   پزشکی قانونی شهرستان فیروزکوه
   32پزشکی قانونی شهرستان شهریارتهران / شهریارکد مرکز: 1120مرکز ناظر: تهرانمسئول مرکز: آقای دکتر محمود باباییآدرس:  شهرک اداری– جنب دادگستری شهریار
   کد پستی: 3351793591تلفن: 65228889
   - 021
   نمابر: 65273411
   پزشکی قانونی شهرستان شهریار
   33پزشکی قانونی شهرستان دماوندتهران / دماوندکد مرکز: 1114مرکز ناظر: تهرانمسئول مرکز: دکتر پیمان آزادآدرس: آدرس: دماوند ــ گیلاوند-بلوار آیت ا... بهشتی – روبروی بیمارستان سوم شعبان

   کد پستی: 3971977516تلفن: 76318786
   - 021
   نمابر: 76316100
   پزشکی قانونی شهرستان دماوند
   34پزشکی قانونی شهرستان پاکدشتتهران / پاکدشتکد مرکز: 1105مرکز ناظر: تهرانمسئول مرکز: دکتر رحمت‌الله کاوهآدرس: آدرس: پاکدشت ــ میدان معلم بلوار معلم کوچه حاجی نوروزی سابق پلاک‌14
   کد پستی: 3391677758تلفن: 36036056
   - 021
   نمابر: 36036037
   پزشکی قانونی شهرستان پاکدشت
   35پزشکی قانونی شهرستان اسلام شهرتهران / اسلامشهرکد مرکز: 1098مرکز ناظر: تهرانمسئول مرکز: دکتر مجید محمدیآدرس: آدرس: جاده ساوه - بلوار قائمیه- جنب کمیته امداد امام خمینی (ره)
   کد پستی: 3313714967تلفن: 564635337
   - 021
   نمابر: 56478898
   پزشکی قانونی شهرستان اسلام شهر
   36پزشکی قانونی شهرستان مینابهرمزگان / مینابکد مرکز: 1093مرکز ناظر: هرمزگانمسئول مرکز: دکتر محمد رحیمیآدرس: آدرس: میناب- بلوار امام خمینی(ره)- درمانگاه چمران
   کد پستی: 7981679987تلفن: 42223121
   - 076
   نمابر: 42223121
   پزشکی قانونی شهرستان میناب
   37پزشکی قانونی شهرستان کیشهرمزگان / کیشکد مرکز: 1088مرکز ناظر: هرمزگانمسئول مرکز: کارمند: آقای سیدمحمد میرنظریآدرس: آدرس: کیش منطقه صفین- جنب کمیته امام خمینی (ره)
   کد پستی: 7941644645تلفن: 44431399
   - 076
   نمابر: 44431399
   پزشکی قانونی شهرستان کیش
   38پزشکی قانونی شهرستان بستکهرمزگان / بستککد مرکز: 1059مرکز ناظر: هرمزگانمسئول مرکز: دکتر حسن مدنیآدرس: آدرس: بستک- بلوار امام خمینی(ره)- جنب بانک ملی
   کد پستی: 7961633169تلفن: 44323939
   - 076
   نمابر: 44323939
   پزشکی قانونی شهرستان بستک
   39پزشکی قانونی شهرستان میبدیزد / میبدکد مرکز: 1053مرکز ناظر: یزدمسئول مرکز: خانم دکتر شکوفه شهریآدرس: آدرس: میبد-خیابان شهید بهشتی، روبروی اداره مسکن و شهرسازی، کوچه خیام 15
   کد پستی: 8961688347تلفن: 32323366
   - 035
   نمابر: 32323366
   پزشکی قانونی شهرستان میبد
   40پزشکی قانونی شهرستان مهریزیزد / مهریزکد مرکز: 1052مرکز ناظر: یزدمسئول مرکز: خانم دکتر مریم اربابآدرس: آدرس: مهریز- بلوار هفتم تیر، ساختمان دادگستری
   کد پستی: 8981845355تلفن: 32520809 - 035نمابر: 32520809
   پزشکی قانونی شهرستان مهریز
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز