• فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   131پزشکی قانونی شهرستان ملکانآذربایجان شرقی / ملکانکد مرکز: 643مرکز ناظر: آذربایجان شرقیمسئول مرکز: دکتر یوسف کاظمیآدرس: آدرس: ملکان – روبروی بیمارستان حضرت زینب (س)
   کد پستی: 3654755616تلفن: 37827333
   - 041
   نمابر: 37821589
   پزشکی قانونی شهرستان ملکان
   132پزشکی قانونی شهرستان مرندآذربایجان شرقی / مرندکد مرکز: 642مرکز ناظر: آذربایجان شرقیمسئول مرکز: آقای دکتر عزت‌الله صبوریآدرس: آدرس: مرند ـ میدان امام حسین – خیابان 55 متری بالاتر از دادگستری مرند
   کد پستی: 1111154146تلفن: 42220909
   - 041
   نمابر: 42236662
   پزشکی قانونی شهرستان مرند
   133پزشکی قانونی شهرستان مراغهآذربایجان شرقی / مراغهکد مرکز: 641مرکز ناظر: آذربایجان شرقیمسئول مرکز: دکتر رضا غلامیهآدرس: آدرس: مراغه ـ انتهای خیابان سعدی – نرسیده به تامین اجتماعی پلاک 222

   کد پستی: 5461865548تلفن: 37248474

   - 041
   نمابر: 37225482

   پزشکی قانونی شهرستان مراغه
   134پزشکی قانونی شهرستان کلیبرآذربایجان شرقی / کلیبرکد مرکز: 636مرکز ناظر: آذربایجان شرقیمسئول مرکز: دکتر فرید خانیآدرس: آدرس: کلیبر ـ خیابان امام – جنب دانشگاه پیام نور
   کد پستی: 1111154618تلفن: 44444045
   - 041
   نمابر: 44444045
   پزشکی قانونی شهرستان کلیبر
   135پزشکی قانونی شهرستان عجب شیرآذربایجان شرقی / عجب شیرکد مرکز: 632مرکز ناظر: آذربایجان شرقیمسئول مرکز: دکتراکبر شریفیانآدرس: آدرس: عجب شیر ـ روبروی شهرک ولیعصر – مجتمع اداریکد پستی: 5547755418تلفن: 37622131
   - 041
   نمابر: 37622131
   پزشکی قانونی شهرستان عجب شیر
   136پزشکی قانونی شهرستان صوفیانآذربایجان شرقی / صوفیانکد مرکز: 631مرکز ناظر: آذربایجان شرقیمسئول مرکز: دکتر محمدحسین خردمندآدرس: صوفیان ـ اول خیابان آزادی – مطلب دکتر خردمندکد پستی: 5386145456تلفن: 42523131
   - 041
   نمابر: 42523131
   پزشکی قانونی شهرستان صوفیان
   137پزشکی قانونی شهرستان شبسترآذربایجان شرقی / شبسترکد مرکز: 627مرکز ناظر: آذربایجان شرقیمسئول مرکز: دکتر رضا کاظم زادهآدرس: آدرس: شبستر - جاده وایقان - کوچه بهشتی - - جنب بنیاد شهید
   کد پستی: 5381653816تلفن: 42431314
   - 041
   نمابر: 42431314
   پزشکی قانونی شهرستان شبستر
   138پزشکی قانونی شهرستان سرابآذربایجان شرقی / سرابکد مرکز: 622مرکز ناظر: آذربایجان شرقیمسئول مرکز: دکترفریبرز اشرفیآدرس: آدرس: سراب - جنب دانشگاه آزاد - کوی 400 دستگاه
   کد پستی: 54719 3698تلفن: 43220073
   - 041
   نمابر: 43220073
   پزشکی قانونی شهرستان سراب
   139پزشکی قانونی شهرستان جلفاآذربایجان شرقی / جلفاکد مرکز: 611مرکز ناظر: آذربایجان شرقیمسئول مرکز: دکتر سعید علیزاده ارسیآدرس: آدرس: جلفا - خ امام جعفر صادق - خ ارتش 6 - ساختمان سابق دادگستری
   کد پستی: 5441644114تلفن: 42026959
   - 041
   نمابر: 42026959
   پزشکی قانونی شهرستان جلفا
   140پزشکی قانونی شهرستان بنابآذربایجان شرقی / بنابکد مرکز: 603مرکز ناظر: آذربایجان شرقیمسئول مرکز: دکتر موسی ادیب‌فرآدرس: آدرس: بناب، بزرگراه ولایت ـ جنب پلیس‌راه ـ انتهای خیابان دانشگاه
   کد پستی: 9558955513تلفن: 37738900
   - 041
   نمابر: 37745351
   پزشکی قانونی شهرستان بناب
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز