• شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   131پزشکی قانونی شهرستان مسجدسلیمانخوزستان / مسجدسلیمانکد مرکز: 507مرکز ناظر: خوزستانمسئول مرکز: آقای دکتر ساسان رجبی فارسانیآدرس: آدرس: مسجد سلیمان - بلوار دره اشکفت
   کد پستی: 6491653695تلفن: 43264125
   - 061
   نمابر: 43264125
   پزشکی قانونی شهرستان مسجدسلیمان
   132پزشکی قانونی شهرستان گتوندخوزستان / گتوندکد مرکز: 503مرکز ناظر: خوزستانمسئول مرکز: آقای دکتر مازیار افشینآدرس: آدرس: گتوند - بلوار ورودی –درمانگاه شبانه روزی امام علی(ع)
   کد پستی: 6455156636تلفن: 36326690
   - 061
   نمابر: 36326690
   پزشکی قانونی شهرستان گتوند
   133پزشکی قانونی شهرستان شوشترخوزستان / شوشترکد مرکز: 494مرکز ناظر: خوزستانمسئول مرکز: آقای دکتر محسن شه نظریآدرس: آدرس: شوشتر - چهارراه رجائی –بالاتر از بانک رفاه- جنب اتحادیه صنف
   کد پستی: 6451643457تلفن: 36221870
   - 061
   نمابر: 36221870
   پزشکی قانونی شهرستان شوشتر
   134پزشکی قانونی شهرستان شوشخوزستان / شوشکد مرکز: 493مرکز ناظر: خوزستانمسئول مرکز: دکترسید علی علویآدرس: آدرس: شوش - زیبا شهر- خیابان 18 متری نبش نرگس5
   کد پستی: 6455156636تلفن: 42815151
   - 061
   نمابر: 42815151
   پزشکی قانونی شهرستان شوش
   135پزشکی قانونی شهرستان رامهرمزخوزستان / رامهرمزکد مرکز: 479مرکز ناظر: خوزستانمسئول مرکز: دکتر غلامرضا حیدرنژادآدرس: آدرس: رامهرمز – خ طالقانی غربی – پشت پارک شهدا
   کد پستی: 6381714434تلفن: 43534677
   - 061
   نمابر: 43534677
   پزشکی قانونی شهرستان رامهرمز
   136پزشکی قانونی شهرستان ذفولخوزستان / دزفولکد مرکز: 476مرکز ناظر: خوزستانمسئول مرکز: آقای دکتر مصطفی گل گل آدرس: آدرس: دزفول - کوی آزادگان – بلوار دانشگاه –جنب نظام پزشکی
   تلفن: 42428700
   - 061
   نمابر: 42428700
   پزشکی قانونی شهرستان ذفول
   137پزشکی قانونی شهرستان خرمشهرخوزستان / خرمشهرکد مرکز: 473مرکز ناظر: خوزستانمسئول مرکز: آقای دکتر علی کاییدیانآدرس: آدرس: خرمشهر - خیابان آرش-خیابان12متری فرعی7خیابان جهان آرا
   کد پستی: 6418635335تلفن: 53546881
   - 061
   نمابر: 53544690
   پزشکی قانونی شهرستان خرمشهر
   138پزشکی قانونی شهرستان حمیدیهخوزستان / حمیدیهکد مرکز: 472مرکز ناظر: خوزستانمسئول مرکز: آقای دکتر جلیل عالمی سعیدآدرس: آدرس: حمیدیه – خیابان امام – جنب بانک کشاورزی
   کد پستی: 6344133881تلفن: 36724082
   - 061
   پزشکی قانونی شهرستان حمیدیه
   139پزشکی قانونی شهرستان امیدیهخوزستان / امیدیهکد مرکز: 467مرکز ناظر: خوزستانآدرس: آدرس: امیدیه- بالاتر از میدان فرمانداری – فاز 6
   کد پستی: 6373153131تلفن: 52630222
   - 061
   نمابر: 52630222
   پزشکی قانونی شهرستان امیدیه
   140پزشکی قانونی شهرستان نی‌ ریزفارس / نی ریزکد مرکز: 460مرکز ناظر: فارسمسئول مرکز: خانم دکتر مژگان سمیع پورآدرس: آدرس: شهرستان نی ریز – خیابان قدس- روبروی بهداری قدیم
   تلفن: 53837995
   - 071
   نمابر: 53837995
   پزشکی قانونی شهرستان نی‌ ریز