•  
  • بیشترین سوالات پرسیده شده

   نحوه بکارگیری پزشکان معاضدتی به چه صورت می باشد؟

   ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۶:۲۴

   در صورت اعلام نیاز به پزشک معاضدتی اداره کل استان مربوطه پس از معرفی پزشک متقاضی به هسته گزینش استان رونوشتی از معرفی نامه به همراه مدارک شخصی شامل ، تصاویر مدرک تحصیلی ، شناسنامه و کارت پایان خدمت را به اداره کل منابع انسانی ارسال می نماید و اداره کل منابع انسانی هم فرد مذکور را برای طی دوره کارآموزی به اداره کل آموزش وکارآموزی معرفی می نماید (برای معرفی به آموزش نتیجه مثبت گزینش یاسپردن تعهد شخص پزشک مبنی بر نداشتن حق و حقوقی بابت دوران آموزش در صورت پاسخ منفی گزینش لازم می باشد ). -پس از وصول نتیجه مثبت گزینش و اتمام دوره آموزش و کارآموزی برای پزشک معاضدتی با امضاء معاون اداری ومالی ابلاغ پزشک معاضدتی صادر می شود و آن شخص زیرنظر اداره کل استان مربوطه مشغول فعالیت میشود . توجه: پزشکان معاضدتی بیمه نمی باشند و مدت کار آنها جزو سوابق کاری محسوب نمی شود .

   نحوه رسیدگی به شکایات داوطلبانی که رد صلاحیت شده اند چگونه است؟

   ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۰۸:۵۵

   معترضین به آراء گزینش می توانند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ رای در هر مرحله، به مراجع اول و دوم تجدید نظر مراجعه و شکواییه کتبی خود را تسلیم نکنند.

   نظام پیشنهادها چیست ؟

   ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۶:۳۲

   تکنیکی است که از طریق آن می توان به یافته های ذهنی و اندیشه سرمایه های انسانی در حل مسایل و ایجاد سوالات و راه حل های بهینه در راستای تغییر و بهسازی مستمر دست یافت.

   اطلاع رسانی از نحوه ارایه خدمات به مردم در سازمان به چه نحوی انجام می شود ؟

   ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۶:۲۷

   -تهیه بروشور و توزیع بین ارباب رجوع و مخاطبان . -نصب مشخصات فردی کارکنان شامل نام و نام خانوادگی متصدیان انجام کار ، پست سازمانی و رئوس وظایف اصلی کارکنان در محل استقرار آنان .

   مدیریت مشارکتی چیست؟

   ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۶:۳۳

   به وجود آوردن فضا و نظامی توسط مدیریت که تمام کارکنان و مشتریان و پیمانکاران یک سازمان در روند تصمیم سازی، تصمیم گیری و حل مسایل و مشکلات سازمان با مدیریت همکاری و مشارکت نمایند.

   آیا در طول اجرای طرح باید گزارشی به معاونت پژوهشی ارسال شود؟

   ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۰۸:۴۸

   پس از عقد قرارداد، ناظر برای طرح تعیین می گردد که شرح وظایف ناظر در سایت به آدرس www.lmo.ir / معاونتها/ معاونت امور پژوهشی/ راهنمای پژوهشگران موجود می باشد. گزارش از طرف مجری طرح برای ناظر ارسال خواهد شد و پس از تأیید ناظر به معاونت پژوهشی ارسال می¬شود. گزارش ها بدون تأیید ناظر برای معاونت پژوهشی فاقد ارزش می باشد.

   نحوه بررسی پیشنهاد چگونه است ؟

   ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۶:۳۰

   بررسی پیشنهاد دارای مراحل ذیل می باشد : -دریافت و تعیین کارشناس جهت کارشناسی از طریق رییس کمیته تخصصی – مدیر کل منابع انسانی- و ارسال به دبیرخانه. -دریافت و انجام اقدامات لازم در خصوص آماده سازی پیشنهاد جهت ارسال به کارشناس مربوطه. -ارسال به کارشناس مربوطه از طریق رییس کمیته تخصصی. -دریافت جوابهای کارشناسی از کارشناس مربوطه. -تشکیل کمیته های مربوطه و طرح و بررسی پیشنهاد. -ارایه پاسخ به پیشنهاد دهنده.

   نحوه جذب پرسنل مشمول طرح نیروی انسانی و ضریب کا به چه صورت می باشد؟

   ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۶:۲۶

   ارائه درخواست گذراندن دوره طرح ، ضریب کا توسط فرد متقاضی به اداره کل طرح و برنامه - طرح در کمیته تقسیم و تایید در کمیته مربوطه در صورت نیاز به خدمات فرد - ارجاع صورتجلسه کمیته از طرح و برنامه به اداره کل منابع انسانی -تهیه نامه معرفی جهت گزینش و معاینات و تشخیص هویت توسط کارشناس - دریافت نظریه هسته گزینش و ارجاع به کارگزینی - ارجاع نظریه هسته گزینش به کارشناس مربوطه -بررسی ازنظر رشته تحصیلی و پست سازمانی مبنی بر نیاز به تعهد محضری -تحویل متن تعهد محضری و راهنمایی متقاضی به دفتر اسناد رسمی وارسال نامه جهت وزارت بهداشت توسط کارشناس مربوطه -دریافت معرفی نامه از وزارت بهداشت جهت طرح و ضریب کا -تهیه نامه معرفی به آموزش توسط کارشناس مربوطه -تهیه برنامه کارآموزی توسط اداره کل آموزش و کارآموزی -اعلام پایان دوره کارآموزی توسط آموزش نیروی طرحی یا ضریب کا -تهیه ابلاغ شروع بکار نیروی طرح یا ضریب کا و معرفی به واحد مربوطه جهت شروع به کار

   فرآیند اعزام به ماموریت و یا انتقال برون سازمانی چگونه می باشد؟

   ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۶:۲۴

   پس از دریافت درخواست مستخدم مبنی بر انتقال یا ماموریت به خارج از سازمان در صورت اعلام نیاز دستگاه انتقال گیرنده به خدمات مستخدم و موافقت رئیس واحدکاری وی، موضوع در کمیته نقل و انتقالات سازمان مطرح که پس از موافقت کمیته با انتقال و یا ماموریت بر اساس مقررات انتقال و ماموریت درخصوص درخواست مستخدم اقدام می گردد .

   در صورت وجود نارضایتی از عملکرد واحدها و یا اعتراض به گواهی های صادره چگونه می توانم اعتراض خود را پیگیری نمایم؟

   ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۶:۲۰

   شما می توانید هم از طریق مرجع قضایی اعتراض خود را پیگیری نموده و هم شکایتی کتبی به واحد ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان تسلیم نمایید.

   طرح تکریم در سازمان پزشکی قانونی چه اهدافی را دنبال می کند؟

   ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۶:۲۹

   -اطلاع رسانی مناسب به مراجعین در زمینه نحوه ارایه خدمات. -بازنگری و اصلاح و مهندسی مجدد روشهای انجام کار در جهت تسهیل ارایه خدمات به مردم . -تدوین منشور اخلاقی سازمان به منظور ایجاد برخورد مشفقانه و مناسب با ارباب رجوع . -نظرخواهی از مراجعین از نحوه ارایه خدمات.

   شرایط و ضوابط عمومی متقاضیان چیست؟

   ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۰۸:۵۶

   اعتقاد به دین مبین اسلام، التزام عملی به احکام، اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی، عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهد به فسق، عدم سابقه وابستگی تشکیلات و گروهکی، عدم سابقه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

   نحوه ارائه پیشنهادها در سازمان پزشکی قانونی چگونه است ؟

   ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۶:۳۱

   ارایه پیشنهاد می تواند به صورت فردی ، گروهی و یا پیشنهادهایی از سوی پیمانکاران ، ارباب رجوع و یا خانواده های کارکنان باشد.

   آیا برای جمع آوری نیازهای اعتباری مراکز بخشنامه های خاصی تهیه و به استانها ارسال می گردد؟

   ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۰۹:۱۱

   جهت جمع آوری نیازهای استان ها فرمهای خاصی به استان ها ارسال می گردد همچنین بخشنامه هایی نیز در طول سال به استان ها ارسال می گردد.

   نحوه محاسبه مبلغ یکساعت اضافه کار ی به چه صورت می باشد؟

   ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۶:۲۳

   الف-پرسنل رسمی،پیمانی و طرحی مبلغ یکساعت اضافه کار= { حقوق مبنا + افزایش سنواتی + فوق العاده شغل + 35% فوق العاده شغل+ مابه التفاوت حداقل دریافتی + حق جذب} ÷160 ب- پرسنل قراردادی و شرکتی: مزد یکساعت کار روزانه = مزد روزانه ÷ 33/7 مزد یکساعت اضافه کار = 140%* مزد یکساعت کار روزانه

   میزان ساعت کار کارکنان چه مدت می باشد؟

   ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۶:۲۲

   میزان ساعات کارکارکنان دستگاههای اجرایی براساس قانون به میزان 44 ساعت درهفته می باشد وکارکنان موظفند ساعات ورود و خروج تعیین شده را بر اساس آئین نامهحضور وغیاب کارکنان دولت رعایت نمایند.

   انواع بودجه چیست؟

   ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ۰۹:۱۶

   الف: بودجه جاری ب: بودجه تملک دارائیهای سرمایه ایی{طرح 10301003 توسعه ، تجهیز،تکمیل و خرید ساختمانها {طرح 10301004 تامین تجهیزات و تعمیرات اساسی ساختمانها

   روند ارایه پیشنهاد چگونه است ؟

   ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۶:۳۲

   کلیه کارکنان سازمان پیشنهادهای خود را در قالب " فرم ارایه پیشنهاد" – فرم شماره 201/200 – تنظیم و در تمامی زمینه های فعایت سازمان از طریق رییس کمیته تخصصی به دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها تحویل می نمایند.

   نحوه بکارگیری پزشکان وظیفه به چه صورت می باشد؟

   ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۶:۲۵

   -درخواست فرد متقاضی به ریاست محترم سازمان -دریافت درخواست از ریاست سازمان توسط مدیرکل منابع انسانی -جمع آوری کلیه درخواست با توجه به تاریخ اعزام و مدارک مورد نیاز - تهیه نامه و تکمیل فرم درخواست مشمولان وظیفه توسط کارشناس مربوطه جهت اراجاع به دفترحفاظت فرماندهی کل قوا -دریافت امریه از دفتر حفاظت فرماندهی کل قوا -تشکیل پرونده و اطلاع به متقاضیان بصورت تلفنی -دریافت معرفی نامه از واحد اعزام کننده نیرو پس از طی دوره آموزش نظامی -معرفی به آموزش -پس از آموزش معرفی به واحد مربوطه جهت گذراندن دوره خدمت