• علم و فناوری در خدمت پزشکی قانونی

    علم و فناوری در خدمت پزشکی قانونی

    تهران- ایرنا دستاوردهای با فناوری بالا با کمک به منابع انسانی، تاثیر بسزایی در تسهیل و تسریع امور داشته اند. یکی از نهادهایی در کشور که از ظرفیت های ...

    اقدام شایسته مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه بویراحمد

    اقدام شایسته مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه ...

    دیدار چهره به چهره مسئولان با مردم با هدف شنیدن و رسیدگی به خواسته ها، دغدغه ها، پیشنهادها و مسائل و مشکلات عامه مراجعه کنندگان و در ادامه رسیدگی و ...

    96 نفر در کشور بر اثر مصرف مشروبات الکلی از اول شهریور تاکنون جان باختند

    96 نفر در کشور بر اثر مصرف مشروبات الکلی از ...

    رییس گروه مطالعات اعتیاد و سوء مصرف مواد و الکل پزشکی قانونی گفت: در فاصله زمانی یکم شهریور تا 15 مهر96 نفر در کشور بر اثر مصرف مشروبات الکلی جان خود ...