• اینفوگرافی مراجعین همسرآزاری در سال 1396

    اینفوگرافی مراجعین همسرآزاری در سال 1396

    یکی از پرونده های مورد بررسی در مراکز پزشکی قانونی مربوط به شکایات همسرآزاری است که در سال گذشته بیش از 81 هزار نفر با موضوع همسرآزاری به پزشکی ...

    خدمات پزشکی قانونی بدون حکم قاضی

    خدمات پزشکی قانونی بدون حکم قاضی

    گفتگوی سید هادی کسایی زاده سردبیر روزنامه صدای اصلاحات و پایگاه خبری جامعه خبر با دکتر احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در مورد چالش های این ...

    با تشخیص صدمات ساختگی تصادفات میلیاردها تومان به نفع بیمه ها عمل کردیم

    با تشخیص صدمات ساختگی تصادفات میلیاردها ...

    رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: پزشکی قانونی با تشخیص صدمات ساختگی تصادفات میلیاردها تومان در سال به نفع بیمه ها عمل کرده است.

   • مقالات