• اینفوگرافی از فعالیت های دادپزشک در سال 1396

   اینفوگرافی از فعالیت های دادپزشک در سال 1396

   دادپزشک با هدف کاهش ورودی به پزشکی قانونی و جلوگیری از مراجعات غیرضرور به ان سازمان از سال 1393 در کشور تشکیل شد و در حال حاضر در 30 استان، تحت نظارت سازمان پزشکی قانونی کشور فعالیت می کند.

   دادپزشک با هدف کاهش ورودی به پزشکی قانونی و جلوگیری از مراجعات غیرضرور به ان سازمان از سال 1393 در کشور تشکیل شد و در حال حاضر در 30 استان، تحت نظارت سازمان پزشکی قانونی کشور فعالیت می کند.   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: