• اینفوگرافی؛ تلفات مسمومیت با قارچ سمی

   اینفوگرافی؛ تلفات مسمومیت با قارچ سمی

   در ماه اخیر تعدادی از هموطنان بر اثر مسمومیت با قارچ سمی جان خود را از دست دادند؛ این آمار بر اساس اجساد ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی برابر با 12 فوتی است.

   در ماه اخیر تعدادی از هموطنان بر اثر مسمومیت با قارچ سمی جان خود را از دست دادند؛ این آمار بر اساس اجساد ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی برابر با 12 فوتی است.


   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: