FA | EN | AR
چهارشنبه ١٧ آذر ١٣٩٥
جمع بازديدكنندگان امروز: 2974
جمع بازديدها تاكنون: 12615429
 52549 بازدید

 مقایسه آمار متوفيات و مصدومان حوادث رانندگي در هفت ماهه 1395 و 1394


 آمار متوفيات و مصدومين ناشي از حوادث رانندگي طي هفت ماهه اول 1395


 مقایسه آمار متوفيات و مصدومان حوادث رانندگي در مهر ماه 1395 و 1394


 آمار متوفيات و مصدومين ناشي از حوادث رانندگي مهر ماه 1395


 مقایسه آمار متوفيات و مصدومان حوادث رانندگي در فروردين ماه 1395 و 1394


 آمار متوفيات و مصدومين ناشي از حوادث رانندگي فروردين ماه 1395


 مقایسه آمار متوفيات و مصدومان حوادث رانندگي در سال‌هاي 1394 و 1393


 آمار متوفيات و مصدومين ناشي از حوادث رانندگي در سال 1394


 مقایسه آمار متوفيات و مصدومان حوادث رانندگي در اسفند ماه 1394 و 1393


 آمار متوفيات و مصدومين ناشي از حوادث رانندگي اسفند ماه 1394


 مقایسه آمار متوفيات و مصدومان حوادث رانندگي در دوازده ماهه 1393 و 1392


 آمار متوفيات و مصدومين ناشي از حوادث رانندگي طي دوازده ماهه 1393


 مقایسه آمار متوفيات و مصدومان حوادث رانندگي در اسفند ماه 1393 و 1392


 آمار متوفيات و مصدومين ناشي از حوادث رانندگي اسفند ماه 1393


 مقایسه آمار متوفيات و مصدومان حوادث رانندگي  دوازده ماهه  سال 1392 و 1391 


 آمار متوفيات و مصدومين ناشي از حوادث رانندگي دوازده ماهه 1392 


 آمار متوفيات و مصدومين ناشي از حوادث رانندگي اسفند ماه 1392 


مقایسه متوفيات حوادث رانندگي سال 1391 با سال 1390


  آمار متوفيات و مصدومین حوادث رانندگي در سال 1391  


  مقايسه آمار متوفيات و مصدومين ناشي از حوادث رانندگي در اسفند ماه 89 و 90  


     آمار متوفيات و مصدومين ناشي از حوادث رانندگي طي اسفند ماه سال 1390 


     مقايسه آمار متوفيات و مصدومين حوادث رانندگي در سال 1389 و 1390 


   آمار متوفيات و مصدومين ناشي از حوادث رانندگي طي سال 1390  


مقایسه های آماری متوفیات عابران پیاده در شش ماه نخست امسال


نمودارهای مقایسه ای شش ماهه نخست سال 1390


گزارش تحليلي حوادث رانندگي كشور/ همایش علمی ترافیک ایمنی و راه کارهای اجرایی ارتقای آنکرمان /31 فروردین ماه 1390


 آمار متوفيات و مصدومين ناشي از حوادث رانندگي 12 ماهه سال 89 


آمار متوفيات و مصدومين ناشي از حوادث رانندگي طي سال 88


آمار مقايسه‌اي متوفيات ناشي از تصادفات طي سالهاي 84 الي 89


آمار مقايسه‌اي مصدومان ناشي از تصادفات طي سالهاي 84 الي 89آموزش مداوم

سامانه آموزش مجازی

طرح دادپزشک

گالری تصاویر و انتشارات
اولین‌ها به مناسبت روز پزشک
سوالات متداول پزشكي قانوني - 1
خوزستان» ورود پيكر شهداي حله به استان
قم» هشدار مرگ در اثر مسموميت با گاز
قزوين» برگزاري دوره آموزشي
خ.شمالي» برگزاري دوره آموزشي
لرستان» افزايش مسموميت با گاز
س.ب» مرگ 19 نفر با سلاح سرد
نشانی: تهران، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، کدپستی: 1114795113
تلفن: 4-55609071، دورنگار: 55608003، تلفن گویا: 55606061
پیام کوتاه: 20001372 ایمیل: info@lmo.ir‬