FA | EN | AR
دوشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٦
جمع بازديدكنندگان امروز: 11
جمع بازديدها تاكنون: 14095949
 9029 بازدید

ردیف

عنوان پیشنهادات واصله

1

تامین حفاظت انتظامی مراکز پزشکی قانونی

2

استراتژی مدیریت بحران

3

گردش شغلی کارکنان (خصوصا مدیران و کارکنان ستادی)

4

طرح جانشینی مدیران

5

استاندارد سازي محتوايي اظهارنظرات كارشناسي در كميسيونهاي روانپزشكي قانوني

6

تعيين حداقل زمان نگهداري بالاي دار متهم به مجازات دار آويختگي

7

الكترونيكي نمودن مجوز سقط درماني

8

طراحی مدل و سازوکار پرداختی های خارج از حقوق

9

تفکیک اسناد حسابداری بر حسب رنگ

10

اختصاص دستگاههای ATM در مراکز پزشکی قانونی استانها

11

ایجاد پست ریاست امور مالی

12

سازماندهی واثر بخش نمودن جلسات مدیران

13

تجميع و شبكه اي كردن پرونده هاي واژگوني

14

قراردادن يك پزشك مخصوص كنترل گواهي هاي صادره

15

اضافه کردن یک پست سازمانی هیات علمی به هر مرکز استان (حداقل در استان های قطب)

16

تشویقی جهت افزایش طرح های پژوهشی که مجری آن دانشگاه ها می باشد.

17

اشکالات سیستم cms

18

افزایش حقوق با توجه به سابقه خدمت

19

ملی شدن اعتبارات هزینه ای


آموزش مداوم

سامانه آموزش مجازی

طرح دادپزشک

گالری تصاویر و انتشارات
متادون، شمشیر دو لبه
احکام «سقط جنین» از منظر رهبر انقلاب
تهران» برگزاري دوره آموزه هاي قانوني
لرستان» افزايش تلفات تصادفات
گلستان» برگزاري دوره آموزشي
س.ب» افزايش تلفات حوادث كار
خوزستان» كاهش تلفات حوادث كار
خ.شمالي» 208 نفر فوتي تصادفات
نشانی: تهران، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، کدپستی: 1114795113
تلفن: 4-55609071، دورنگار: 55608003، تلفن گویا: 55606061
پیام کوتاه: 20001372 ایمیل: info@lmo.ir‬