FA | EN | AR
دوشنبه ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٧
جمع بازديدكنندگان امروز: 926
جمع بازديدها تاكنون: 14518821
 28557 بازدید

معرفي:

عنوان:
اداره كل خدمات و پشتيباني
 مديركل: حسين داودآبادي

شرح وظايف:
واحد اداره کل خدمات و پشيباني ستاد سازمان پزشکي قانوني کشور، يكي از زير مجموعه هاي حوزه معاونت اداري و مالي سازمان است و با توجه به حجم کاري بالا و شرح وظايف مشخص، در برگيرنده واحدهاي مختلفي مانند واحد تدارکات و کارپردازي( با زير شاخه هاي بخش حسابداري- قراردادها،مناقصات و مزايدات- صدور حواله و توزيع کالا- کارپردازان- نيروهاي خدماي شرکي)، انبار سازمان، تاسيسات، مخابرات وتعميرگاه است که هريک از واحدهاي مذکور با شرح وظايف مشخص به انجام امور محوله مشغول هستند.

كارپردازي و تداركات:
هدف اصلي واحد كارپردازي و تداركات پيگيري مراحل انجام خريد، تعميرات و خدمات در سازمان است كه اين خدمات تا مرحله رسيدن كالا به انبار و تحويل كالا يا خدمت به واحدهاي درخواست كننده ادامه مي‌يابد. پيگيري انجام خريدهاي به موقع ،به صرفه و ضروري و همچنين جلوگيري از خريدهاي زايد و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي مربوطه از اهداف اين واحد است.
پس از تاييد درخواست خريد توسط  مدير خدمات و پشتيباني يا مقام مسوول، درخواست به واحد كارپردازي ارجاع داده مي‌شود، پس از بررسي و با توجه به نوع و روش خريد به مسوول مربوطه بازگردانده مي‌شود.

 سيستم قراردادها:
وظيفه اين بخش پيگيري كليه امور مرتبط با انعقاد قرارداد و نظارت بر اجراي قراردادهاي مرتبط،  انجام كليه امور مربوط به برگزاري مناقصات، مزايدات، نظارت و حسابرسي اسناد شركت خدماتي تاييد كاركرد شركت، صدور احكام پرسنل شركتي (مانند صدور حكم ماموريت پرسنل شركتي اعم از رانندگان و نيروهاي تاسيسات و...) و ابلاغ آن به شركت ذي‌ربط - تهيه كليه نامه‌هاي اداري خدمات و پشتيباني- تهيه بليط هواپيما و قطار براي ماموريت پرسنل رسمي، پيماني و ....  سازمان بر اساس حكم ماموريت آنها است.
با توجه به انجام اتوماسيون اداري و راه‌اندازي تدريجي نرم افزارهاي مرتبط با امور سازمان از جمله نرم افزار قراردادها و در صورت رفع مشكلات و نواقص اين سيستم، تمام قراردادهاي سازمان از طريق اداره كل خدمات و پشتيباني سازمان و با هماهنگي‌هاي لازم با واحدهاي مرتبط منعقد مي‌شود. 
در صورتي كه با نظر مسوول مربوط نياز به عقد قرارداد نيز باشد كار به مسوول قراردادها ارجاع مي شود تا با تنظيم قرارداد و پيگيري و هماهنگي با اداره كل طرح و برنامه، ذي‌حسابي و اداره حقوقي نسبت به عقد قرارداد اقدام كند.  
در صورتي كه درخواست خريد از نوعي باشد كه نياز به برگزاري مناقصه داشته باشد، مسوول قراردادها با توجه به رعايت قوانين برگزاري مناقصات و مزايدات  به آماده كردن اسناد و شرايط مناقصه، هماهنگي در برگزاري جلسات پيش از فراخوان مناقصه(با حضور اعضاء كميسيون مناقصه)، نامه‌نگاري با اداره تمركز آگهي‌هاي دولتي و پيگيري چاپ آگهي مناقصه، واگذاري اسناد مناقصه به شركت‌كنندگان در مناقصه، تحويل پاكات مناقصه و نگهداري آنها تا زمان بازگشايي،  هماهنگي و برگزاري جلسه بازگشايي پاكات، تنظيم صورتجلسه كميسيون مناقصه و اخذ امضا و شماره شدن آن، اعلام به شركت برنده مناقصه طي ارسال نامه، تسويه هزينه چاپ آگهي مناقصه با پيگيري از طريق شركت برنده مناقصه، تنظيم قرارداد براساس صورت‌جلسه مناقصه، اقدام مي‌كند.
واحد صدور حواله انبار:
واحد صدور حواله انبار درحقيقت نظارت بر ورود كالا به انبار و خروج آن از انبار را انجام مي دهد. 
پس از خريدكالا و تحويل دادن كالا با فاكتور به انبار، انباردار با واردكردن مشخصات كالا در سيستم نرم افزاري به صدور قبض انبار مربوطه اقدام مي‌‌كند.
در نهايت با درخواست كالا از انبار توسط واحدهاي مختلف سازمان و با تاييد مدير خدمات و پشتيباني، با صدور حواله توسط مسوول مربوطه، كالاي درخواستي از انبار خارج مي‌شود.
تنظيم اسناد:
با توجه به خريد كالاها توسط واحد كارپردازي اداره كل خدمات و پشتيباني، مدارك مربوطه از جمله قبض انبار، حواله و فاكتورهاي خريد، به مسوول تنظيم اسناد سپرده مي‌شود تا سند مربوطه را آماده كند. با آماده شدن سند و محاسبه كسورات و اخذ امضاي مسوول مربوطه به واحد حسابداري تداركات ارجاع مي‌شود تا در صورت عدم وجود واخواهي به تسويه سند اقدام كند.
 خدمات:
مهمترين وظيفه مسوول خدمات عبارت است از نظارت بر عملكرد نيروهاي خدماتي كه در واحدهاي مختلف ستاد سازمان در حال انجام وظيفه هستند و هماهنگي بين نيروهاي مذكور در زمان برگزاري مراسم در مناسبت‌هاي مختلف. 
 واحد بي سيم و مخابرات سازمان:
- ارتباط با كلانتري‌ها، فاكس ( اعلام فوت ) و هماهنگي با واحد نقليه ( در ساعات اداري ) و در طول شبانه روز براي اعزام آمبولانس به صحنه حوادث و بيمارستان‌ها و انتقال اجساد به كهريزك.
- جواب‌گويي بي سيم مركز ستاد و با آمبولانس‌ها در طول شبانه روز و افرادي كه بي‌سيم در اختيار دارند.
- همكاري با گروه صحنه جرم سازمان براي حاضر شدن به موقع آنان بر سر صحنه.
- هدايت آمبولانس‌ها براي رسيدن سريع‌تر به محل حادثه با ارتباط با كلانتري (استفاده از نقشه تهران بزرگ).
- حفظ و برقراري شبانه روزي خط تلفن ستاد مركزي و پزشكي قانوني استان (اعم از خطوط شهري 95خط ثابت و  370 خط داخلي).
- جابه جايي خطوط ياد شده در قسمت‌ها و واحدها بنا به ضرورت اداري.
- حفظ و نگهداري و تعميرات دستگاه‌هاي مخابراتي (شامل تعويض قطعات و تعميرات).
- جواب‌گويي به تماس‌هاي تلفني شهروندان، توسط 2 دستگاه اپراتور به طور همزمان با 12 خط ثابت و شماره گيري جهت برقراري ارتباط  واحدها با شهرستان‌ها.
- ارايه خدمات پيج به همكاران در سازمان.
- كابل كشي و سيم كشي خط هاي تلفن ( داخلي و ثابت ) از سانترال تا پست ها در طبقات و انتقال آنها به اتاق ها خذف يك خط و برقراري آن در قسمت ديگر مبنا به دستور مقام مافوق.
واحد تاسيسات:
- حفظ و نگهداري و برقراري دايم سيستم سرمايشي و گرمايشي كل ساختمان  برج خنك كننده در طول شبانه روز.
- تامين و برقراري روشنايي ساختمان و حفظ و نگهداري و تعويض در صورت لزوم حداقل 2500 عدد مهتابي در كل ساختمان.
- حفظ و نگهداري از ادوات برقي در طول 24 ساعت.
- سرويس كليه كولرهاي گازي و فن كويل ها و كولرهاي آبي و سرويس و راه اندازي آنها در تمام فصول سال.
- نصب پريز و كليد برق كشي براي قسمت هاي كه به علت جابه جايي احتياج به نور برق يا سيستم برق دارند.
- لوله كشي آب سرد و گرم و تعويض قطعات فرسوده در كل ساختمان.
- تعويض قفل‌ها و يراق آلات فيبرها و درها و پنجره‌ها در ساختمان.
انبار:
- اجراي سيستم و روش مطلوب توسط مقامات سازمان.
- اخذ دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه.
- مراقبت و محافظت از موجودي‌هاي انبار از لحاظ فساد و نابودي و خطرات احتمالي.
- تحويل كالاي وارده به انبار و كنترل آن و صدور قبض انبار.
- تعيين انواع مختلف كالاهايي كه بايد در انبار نگهداري شود.
- نگهداري مدارك مربوط به موجودي‌هاي واقعي كالاها.
- از موجودي‌هاي انبار در فواصل معين صورت‌برداري مي‌كند.
- موجودي‌هاي انبار را رسيدگي و كارپردازان را براي تهيه سفارش آگاه مي‌كند.
- در ورود و خروج كالا از انبار نظارت و كليه اسناد مربوطه را امضا مي‌كند.
- بر صدور قبوض و حواله هاي انبار نظارت مي‌كند.
- بركارهاي مربوط به تحويل انبار نظارت مي‌كند.
- تاريخ مصرف برخي از اقلام مصرفي مانند دارو و مواد آزمايشگاهي و بهداشتي و ... را كنترل و به تاريخ انقضا آنها توجه مي كند.
- كاركنان تحت سرپرستي را راهنمايي مي‌كند.
- آشنايي كامل از فنون انبار داري و به كارگيري سيستم هاي مربوط و نظارت بر به كارگيري و استفاده از كامپيوتر و نرم افزارهاي مربوط به انبار.
- ديگر كارها را بر اساس دستور مدير مربوطه انجام مي دهد.
- تحويل گرفتن اجناس خريداري شده از سوي كارپردازان.
- تحويل اجناس درخواست شده از واحدهاي تابعه سازمان يا استان‌ها .
- ثبت حواله در دفاتر قانوني انبار.
- ثبت قبض انبار در دفاتر انبار.
- طبقه بندي اجناس در قفسه هاي مربوطه.
- كمك به تحويل اجناس درخواست شده از سوي واحدهاي تابعه.
واحد نقليه سازمان:
- سرويس دهي به همكاران در خصوص اياب و ذهاب جهت ماموريت‌هاي داخل شهري.
- سرويس دهي به همكاران در خصوص اياب و ذهاب جهت ماموريت‌هاي خارج شهر.
-  انجام امور اداري مربوط به خودروهاي سازمان مانند اخذ و پرداخت برگه خلافي، معاينه فني، عوارض شهرداري و مقدمات اخذ آرم طرح ترافيك جهت خودروهاي سازمان.
- تعمير و سرويس خودروهاي سازمان در محل تعميرگاه سازمان يا در نمايندگي‌هاي مجاز تعمير خودرو.

شماره تماس: 55890706
 


آموزش مداوم

سامانه آموزش مجازی

طرح دادپزشک

گالری تصاویر و انتشارات
«سفر مرگ» ممنوع!
اعتیاد مدرن
اصفهان» استخدام تعهد خدمت
تهران» مرگ 190 نفر به دليل سوختگي
فارس» برگزاري دوره آموزشي
ك.ب» آغاز نمونه گيري از خانواده هاي قربانيان سقوط
سمنان» افتتاح پزشكي قانوني گرمسار
چ.ب» افتتاح پزشكي قانوني لردگان
نشانی: تهران، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، کدپستی: 1114795113
تلفن: 4-55609071، دورنگار: 55608003، تلفن گویا: 55606061
پیام کوتاه: 20001372 ایمیل: info@lmo.ir‬