• حوزه ریاست

   :: رییس سازمان: دکتراحمد شجاعی
   تلفن: 55619192 فاکس: 55608003
   » مدیر کل حوزه ریاست: دکترمحمدرضا قدیرزاده
   تلفن: 55614142- 55614143 فاکس: 55608003
   :: مدیر کل طرح و برنامه: دکتر فریبرز آیتی
   تلفن: 55613732 فاکس: 55613732
   » رییس حفاظت و اطلاعات: دکتر رمضان ورسه ای
   تلفن: 55611970 فاکس: 55619097
   :: مدیر کل امور حقوقی: محمود شریعتمداری
   تلفن: 55611974 فاکس: 55611974
   » مدیر کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات: دکتر محمد عاشوری
   تلفن: 55890702 فاکس: 55890702
   :: مدیر کل هسته گزینش: دکتر حمید داود آبادی
   تلفن: 55608001 فاکس: 55608001
   » رییس محترم مرکز تحقیقات پزشکی قانونی : دکتر محمود خدادوست
   تلفن:77537749-77537710 فاکس: 55169683   » مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل: دکتر ناصر بلیغ
   تلفن: 55619096 فاکس: 55169742
   :: مشاور عالی رییس سازمان :دکتر حسین شمسیانی
   تلفن:55614142 الی 3 فاکس:55608003
   » مشاور امور قضایی:علیرضا مشهدی زاده
   تلفن:55614142-55614143- 55169740 فاکس:55608003
   :: مشاور امور مذهبی:حجت السلام و المسلمین یوسف فاطمی نیا
   تلفن:55614142-55614143- 55169740 فاکس:55608003
   » مشاور در امور استانها:دکتر محمود خدادوست
   تلفن:55614142-55614143- 55169740 فاکس:55608003
   :: مشاور در امور قوه قضائیه :دکتر قاسم سلیمانی
   تلفن:55614142-55614143- 55169740 فاکس:55608003
   » مشاور فنی: ابراهیم زارع
   تلفن:55169748 فاکس: 55602811
   » نشانی: تهران- ضلع جنوبی پارکشهر- خیابان بهشت- سازمان پزشکی قانونی کشور :: کد: 021 کدپستی: 1114795113