• معاونت آموزش و پژوهش

   :: معاون آموزش و پژوهشی: دکتر عبدالرئوف ادیب زاده
   تلفن: 55890701 فاکس: 55614144
   » مدیر کل امور پژوهشی و نشر منابع علمی: دکتر بشیر نازپرور
   تلفن: 55618668 فاکس: 55614144
   :: مدیر کل آموزش و کارآموزی: دکتر جابر قره داغی
   تلفن: 55614144 فاکس: 55614144
   » نشانی: تهران- ضلع جنوبی پارکشهر- خیابان بهشت- سازمان پزشکی قانونی کشور :: کد: 021 کدپستی: 1114795113