• رزرو خوابگاه‌های سازمان

   همکار گرامی به منظور استفاده از خوابگاه‌های سازمان روند تکمیل و ارسال فرم‌های مربوطه به شرح ذیل ارائه گردیده است:

   * خواهشمند است قبل از تکمیل فرم‌ها به نکاتی که در بالای هر فرم قید گردیده توجه لازم مبذول گردد.

   1- با ورود به صفحه درخواست استفاده از خوابگاه های سازمان فرم مربوطه که شامل اطلاعات مربوط به خوابگاه مورد نظر می‌باشد را تکمیل و ارسال فرمائید، ارسال فرم درخواست به منزله ثبت نام اولیه می‌باشد.

   2- اسامی استفاده کنندگان نهایی هر ماه پس از بررسی‌های لازم از بیست روز قبل از شروع همان ماه در صفحه اعلام اسامی پذیرفته شدگان روی سایت قابل رویت می‌باشد.

   3- افرادی که نامشان در لیست فوق الذکر اعلام گردیده در اسرع وقت - حداکثر تا ده روز پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی- پس از واریز هزینه خوابگاهها به شرح مندرج در لیست تعرفه‌ها به شماره حساب 0105302752005 بانک ملی کد 195 به نام دکتر فروزش،دکتر اربابی و آقای زمانی فیش بانکی را به مسئول رفاه استان مربوطه ارائه و نامبرده با ورود به صفحه مریوط به فرم درخواست دریافت معرفینامهاستفاده از خوابگاه‌ اطلاعات خواسته شده را تکمیل نموده و ارسال می نماید.

   -تکمیل و ارسال فرم فوق با تائید مسئول رفاه می‌باشد لذا دسترسی و مشاهده فرم فوق فقط برای مسئولین رفاه امکانپذیر می‌باشد.

   4- پس از ارسال فرم درخواست معرفینامه از سوی مدیر مربوطه معرفینامه از سوی اداره رفاه از طریق سیستم اتوماسیون اداری (دبیر)برای استفاده از خوابگاه مورد نظر در اختیار پذیرفته شدگان گرامی قرار خواهد گرفت.

   5- لازم است پذیرفته شدگان نهایی که به هر دلیل امکان استفاده از خوابگاه‌های سازمان برای آنها مقدور نیست با تکمیل فرم انصراف در اسرع وقت(ده روز قبل از تاریخ استفاده از خوابگاه) انصراف خود را به اداره رفاه سازمان اعلام نمایند تا امکان استفاده از خوابگاه برای سایر همکاران میسر گردد،لازم به ذکر است:

   درخواست‌های بعدی پذیرفته شدگانی که علیرغم عدم استفاده از خوابگاه ‌ها انصراف خود را اعلام نمی کنند در اولویت قرار نخواهد گرفت.