• رشد 65 درصدی غرق شدگی در چهار ماهه امسال

    رشد 65 درصدی غرق شدگی در چهار ماهه امسال

    در چهار ماهه نخست سال جاری آمار تلفات غرق شدگی در کشور با رشد 65.7 درصدی مواجه بود. این آمار از 367 فوتی در چهار ماهه سال قبل به 608 فوتی در چهار ...

    شهریور،‌ پرتلفات ترین ماه تصادفات در سال

    شهریور،‌ پرتلفات ترین ماه تصادفات در سال

    بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور، بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی هر سال مربوط به شهریور ماه است به نحوی که در 10 سال گذشته 19 هزار و 992 ...

    تکریم و معارفه مدیرکل حوزه ریاست سازمان

    تکریم و معارفه مدیرکل حوزه ریاست سازمان

    صبح امروز یکشنبه 27 مرداد و در حاشیه جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور، مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حوزه ریاست برگزار شد.

    ارتقای کیفیت و تسهیل ارائه خدمات به مردم سرلوحه برنامه های سازمان است

    ارتقای کیفیت و تسهیل ارائه خدمات به مردم ...

    معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در دوره مدیریت جدید سازمان بحث ارتقای کیفیت خدمات و نیز تسهیل ارائه خدمات به مردم عزیزمان ...

   میز خدمت