• تکذیب هر نوع اظهارنظر پزشکی قانونی برای جسد سوخته

    تکذیب هر نوع اظهارنظر پزشکی قانونی برای جسد ...

    در پی انتشار خبری در خصوص اظهار نظر پزشکی قانونی پیرامون جسد سوخته مردی داخل یک خودروی آتش گرفته و انتساب آن به دکتر فرشید هکی، به اطلاع می رساند ...

    علم و فناوری در خدمت پزشکی قانونی

    علم و فناوری در خدمت پزشکی قانونی

    تهران- ایرنا دستاوردهای با فناوری بالا با کمک به منابع انسانی، تاثیر بسزایی در تسهیل و تسریع امور داشته اند. یکی از نهادهایی در کشور که از ظرفیت های ...

    اقدام شایسته مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه بویراحمد

    اقدام شایسته مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه ...

    دیدار چهره به چهره مسئولان با مردم با هدف شنیدن و رسیدگی به خواسته ها، دغدغه ها، پیشنهادها و مسائل و مشکلات عامه مراجعه کنندگان و در ادامه رسیدگی و ...