• کاهش 6.3 درصدی مرگ های ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن

    کاهش 6.3 درصدی مرگ های ناشی از مسمومیت با ...

    در 9 ماهه امسال 388 نفر بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، 6.3 درصد کاهش را نشان می دهد. در ...

    اهدای جسم برای علم

    اهدای جسم برای علم

    پیمانه که پر شد، مرگ سر می رسد، پولدار باشی یا فقر، پیر باشی یا جوان، تو نیستی اما زندگی ادامه دارد، قطار توسعه و علم در حرکت می ماند. چه بهتر که ...

    شناسایی و تحویل همه پیکرهای هواپیمای ارتش

    شناسایی و تحویل همه پیکرهای هواپیمای ارتش

    دکتر مهرداد علی بخشی، مدیر ستاد مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی کشور از شناسایی همه 15 جانباخته حادثه سقوط هواپیمای ارتش و تحویل پیکر جانباختگان به ...