• صدور بیش از 2900 مجوز سقط جنین درمانی در چهار ماهه امسال

    صدور بیش از 2900 مجوز سقط جنین درمانی در ...

    در چهار ماهه نخست سال جاری سه هزار و 986 متقاضی سقط جنین درمانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد دو هزار و 978 نفر واجد شرایط بودند ...

    مدیرکل پزشکی قانونی لرستان ابقا شد

    مدیرکل پزشکی قانونی لرستان ابقا شد

    طی حکمی از سوی دکتر عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، مدیرکل پزشکی قانونی استان لرستان منصوب شد.

    رئیس جدید مرکز تحقیقات پزشکی قانونی معارفه شد

    رئیس جدید مرکز تحقیقات پزشکی قانونی معارفه شد

    طی مراسمی با حضور دکتر مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، رئیس جدید مرکز تحقیقات پزشکی قانونی معرفی شد.

    مدیرکل پزشکی قانونی استان هرمزگان ابقا شد

    مدیرکل پزشکی قانونی استان هرمزگان ابقا شد

    طی حکمی از سوی دکتر عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، مدیرکل پزشکی قانونی استان هرمزگان در سمت خود ابقا شد.

   میز خدمت